Over teater ’77

Toneelwerkgroep Teater ’77 heeft als doelstelling:

Een bijdrage leveren aan de kunstzinnige, culturele of maatschappelijke vorming en bewustwording van mensen.”

Teater ’77 tracht dit doel te bereiken door het voorbereiden, organiseren, en uitvoeren van theaterproducties in de ruimste zin van het woord, voor een zo breed mogelijk publiek.

Van klassiek drama tot experimentele improvisaties, van straattoneel tot poppenkast, voor jongeren en voor ouderen. Teater ’77 is een vereniging die al deze facetten niet uit de weg gaat, maar met beide handen aanpakt. Teater ’77 beperkt zich niet alleen tot de muren van het theater, maar zoekt nieuwe uitdagingen en originele vormen.

Lees meer op teater77.nl